Τροφοδοσία της βιομηχανίας Sunlight με φυσικό αέριο