Το προσωπικό της ΔΕΠΑ ενημερώνεται για την οδική ασφάλεια