Συνεχίζεται η κατασκευή των έργων του κεντρικού αγωγού φυσικού αερίου.