Ολοκληρώνεται ο Μετρητικός Σταθμός Σιδηροκάστρου Σερρών