Η ΔΕΠΑ μέλος της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για το Καθαρό Υδρογόνο