Έναρξη χωματουργικών και λιμενικών εργασιών στη νήσο Ρεβυθούσα