Εγκαινιάζεται το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου