Συνάντηση της επιτροπής marketing του “IGU” στην Αθήνα