Συμμετοχή της ΔΕΠΑ στη Συνάντηση Κορυφής του Economist