Συλλογή ρούχων από τους εργαζόμενους της ΔΕΠΑ για το ΚΥΑΔΑ