Σημαντική βράβευση της ΔΕΠΑ Εμπορίας στα 9α Βραβεία Αυτοδιοίκησης για την κοινωνική αλληλεγγύη που επιδεικνύει στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.