ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΕΠΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ