Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για οχήματα Ταξί