Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πρώτη δημοπρασία φυσικού αερίου