Οι εργαζόμενοι της ΔΕΠΑ ενισχύουν το κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Ηρακλείου