Η ΔΕΠΑ υλοποιεί επισιτιστικό πρόγραμμα σε συνεργασία με το Πηνελόπειο Ίδρυμα