Η ΔΕΠΑ στηρίζει τον πολιτισμό και το Εθνικό Θέατρο