Η ΔΕΠΑ στη Διάσκεψη για την Ενέργεια και την Αειφόρο Ανάπτυξη της Μεσογείου