Η ΔΕΠΑ ενισχύει το πρόγραμμα ΣΤΕΓΗ PLUS (+) της PRAKSIS