Η ΔΕΠΑ ενισχύει το πρόγραμμα «ΔΙΑΤΡΟΦΗ» του Ινστιτούτου Prolepsis