Η ΔΕΠΑ ενισχύει αποφασιστικά το νοσοκομείο «Η ΕΛΠΙΣ»