Η ΔΕΠΑ Εμπορίας στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης