Η ΔΕΠΑ αρωγός στη δημιουργία του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου