Επίσκεψη Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΠΑ στην Αλγερία