ΔΕΠΑ Εμπορίας: Απόκτηση του 29% της «Ηλεκτροπαραγωγή Αλεξανδρούπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε.»