ΔΕΠΑ ανάμεσα στις πιο ευαισθητοποιημένες κοινωνικά εταιρίες της χώρας